News / Nyheter


Wearing A Kilt Could Make Your Sperm Stronger

lagt inn 18. apr. 2013, 13:19 av Odd Henrik Brembo

Temperature affects how much sperm a man makes, so there's been speculation that the freedom offered by a kilt can increase production. Turns out that that at least could be right: a new metastudy says wearing a kilt "likely produces an ideal physiological scrotal environment, which in turn helps maintain normal scrotal temperature, which is known to be beneficial for robust spermatogenesis and good sperm quality."

The study, published in the Scottish Medical Journal, reviewed the literature on the link between scrotal temperature and reproduction. We know sperm fares better in lower temperatures, and some researchers have suggested that restrictive clothing could negatively affect sperm production. Enter: the kilt, which author Erwin J.O. Kompanje describes thusly: "The Scottish kilt is a male garment that resembles (but is not!) a knee-length, pleated skirt."

The author hypothesizes that, based on past findings about temperature and sperm production, a kilt, specifically one worn in the undergarment-free "regimental" style, would be an ideal environment for sperm production. Kompanje searched through related research, focusing on statistics in Scotland and noting along the way that 70 percent of kilt-wearers choose to go regimental. Kilts (at least in Scotland or other countries where they're more commonly worn) might also be psychologically valuable, increasing feelings of masculinity when worn. Kompanje goes so far as to write that a downturn in Scottish fertility is correlated with the frequency of kilts being worn, although he admits it's still somewhat speculative until a randomized trial happens. Gentlemen, put on your kilts for science.

Design of Norwegian Night tartan is ready

lagt inn 7. apr. 2013, 07:48 av Odd Henrik Brembo

Marton Mills har nå fått all den informasjonen de trenger for å starte veving.
Norwegian Night tartan skal veves i henhold til trådfordelingen i The Tartan Register. (16oz) Fargene som skal brukes i garnet fra garnoversikten er: Optikk Hvit, Gul 354, Red 272, Royal 515 og svart.Marton Mills have now got all the information they need to start weaving.
Norwegian Night tartan is to be woven according to the thread count as in The Tartan Register. (16oz) The colors to be used of the yarn, from the collection are: Optic White, Yellow 354, Red 272, Royal 515 and BlackNorwegian Night tartan blir til kilt / becomes kilts

lagt inn 15. mar. 2013, 17:29 av Odd Henrik Brembo   [ oppdatert 20. mar. 2013, 13:52 ]

En begrenset mengde av "Norwegian Night" tartan vil nå bli vevet opp i 16 oz 100% ullstoff fra Marton Mills i Storbritannia. Eier av tartanen har også inngått avtale med Lady Chrystel kilt i Frankrike om søm av kilt. Hvis det er noen som ønsker å skaffe seg en rimelig kilt i norsk tartan, har de sjansen nå. Prisen på en ferdig kilt vil ligge på ca NOK 3000 ( $520 / euro 398) + toll og porto litt avhengig av valg av type kilt. Dette er et begrenset tilbud og varer så langt beholdningen rekker. Det er også mulig å bare bestille metervare, men vi anbefaler å bestille fra Lady Chrystel.
Ta kontakt på mail til post@kilt.no så formidles kontakt med designer.


A limited amount of the "Norwegian Night" tartan will be woven in 16 oz 100% wool from Marton Mills in the UK. Owner of the tartan has also made a deal with Lady Chrystel kilt in France for kilt making. Anyone looking for a great bargain on a kilt in a Norwegian tartan, you have your chance now. The price on a finished kilt will be about NOK 3000 ( $520 / euro 398) + customs and postage depending on the type of kilt. This is a limited offer and lasts as long as stocks last. It's also posible to order fabric by the meter, but we recommend to order from Lady Chrystel.
Please send an email to post@kilt.no and we will convey contact with the designer.Ny norsk tartan / A new Norwegian Tartan

lagt inn 21. feb. 2013, 11:25 av Odd Henrik Brembo

12. februar ble det registrert en ny norsk tartan i The Scottish Register of Tartans. Den heter Norwegian Night og er inspirert av nordlyset og det norske flagg.
Denne tartan er fri for alle med assosiasjon til Norge å bruke. Det er planer om å veve opp kilt materiale i denne tartan, så hvis du er interessert så send en melding til post@kilt.no så formidles kontakt.
Klikk på bilde for å gå til www.tartan.no >>>


The 12. February a new Norwegian tartan was registered with The Scottish Register of Tartans. It's called Norwegian Night and the design is inspired by the polar light and the Norwegian flag.
This tartan is free for anyone with Norwegian assosiation to use. There is plans to have kilt fabric woven in this tartan, so if you are interested please send a message to post@kilt.no and contact will be provided.
Klick on the picture to go to www.tartan.no >>>

Norse Tartans

lagt inn 24. nov. 2011, 07:09 av Odd Henrik Brembo   [ oppdatert 24. nov. 2011, 07:11 ]

Jeg har laget noen utkast til tartans som kan representere norsk/nordisk kultur og dens relasjon med skottland.
Som sagt er dette bare utkast som kan utvikles, og kanskje en dag bli registrert og vevet til et stoff og kanskje også bli til en kilt.
Klikk på bilde for å se alle tartans.

I have made some draft of tartans that can represent Norwegian / Nordic culture and its relationship with Scotland. As said this is only drafts that can be developed, and maybe one day be registered and woven into a fabric and may also made into a kilt.
click on the picture to see all the tartans.


www.tartan.no quoted on STA

lagt inn 7. feb. 2011, 10:41 av Odd Henrik Brembo

Scottish Tartan Authority er en registrert skotsk veldedighetsorganisasjon med de hovedmål å fremme en dypere 
kjennskap til skotsk Tartans, deres opprinnelse, produksjon, bruk, historie og utvikling, og de studerer, registrere og stimulere til forskning  emnet. STA har brukt info om flere norske tartans fra www.tartan.no til å beskrive deres bakgrunn. dette er vi veldig stolte av.

Scottish Tartan Authority are a registered Scottish Charity with the major objective of promoting a deeper knowledge of Scottish Tartans, their origins, manufacture, use, history and development and they study, record and stimulate research on the subject. STA has used info about the Norwegian tartans from www.tartan.no to describe their background.  We are very proud to be quoted by the Scottish Tartan authority.

Burns Supper 2011

lagt inn 25. jan. 2011, 01:39 av Odd Henrik Brembo   [ oppdatert 29. jan. 2011, 04:33 ]

Saturday 22. January The Caledonian Society of Norway had their annual Burns Supper in memory of Robert Burns. It was a great evening in a formal atmosphere at Oslo Militære Samfund. I had the honour of presenting the Immortal Memory. Many joined a lesser formal gathering at Dubliners after the Supper. Klick here to see more pictures>>

Lørdag 22. januar, The Caledonian Society of Norway avholdt sin årlige Burns Supper til mine om Robert Burns. Det var en flott kveld i en formell atmosfære i Oslo Militære Samfund. Jeg hadde den ære av å presentere "The Immortal Memory". Mange deltok i en mindre formell samling på Dubliners etter middagen. Klikk her for å se flere bilder>>

1-7 of 7