Links‎ > ‎

Kilt forums

 

 

this is the biggest kiltforum on the web with members all around the world. Majority of members from USA and Cananda.
Dette er det største kiltforum på nettet med medlemmer fra hele verden. Flest medlemmer fra USA og Canada.A kilt forum with a Europian touch.
Et kilt forum med et europeisk preg.
 


A kilt forum basicly members from USA and Canada, but also member from other parts of the world.
 
Et kiltforum med medlemmer hovedsaklig fra USA og Canada, men  også medlemmer fra andre steder i verden.